NAWIGACJA

1% dla szkoły

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku należnego za 2015rok na rzecz Szkoły

Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim. Już od kilku lat pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczamy na

drobne remonty w placówce, doposażenie sal i inne bieżące potrzeby szkoły.  Grono Przyjaciół naszej szkoły z roku

na rok powiększa się.  Cieszymy się, że obdarzają Państwo zaufaniem naszą Wspólnotę. Zgodnie z ustawą o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie również rozliczając się za rok 2016 możecie Państwo przekazać 1% swego podatku

należnego za rok 2016 na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Szkoły PodstawowejStowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich?

W deklaracji podatkowej w odpowiednich rubrykach:

należy wpisać:
KRS 0000044175
przekazywaną kwotę
Szkoła Podstawowa SPSK w Makowie Podhalańskim

NASZA SZKOŁA W OBIEKTYWIE

Pedagog

Zapraszamy wkrótce

Znalezione obrazy dla zapytania narodowy program rozwoju czytelnictwa logo

 

Sobota 29.04.2017

NASZA SZKOŁA