NAWIGACJA

Sponsorzy

 

 

1% dla szkoły

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku należnego za 2017 rok na rzecz Szkoły

Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim. Już od kilku lat pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczamy na

drobne remonty w placówce, doposażenie sal i inne bieżące potrzeby szkoły.

 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Szkoły PodstawowejStowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich?

W deklaracji podatkowej w odpowiednich rubrykach:

należy wpisać:
KRS 0000044175
przekazywaną kwotę
Szkoła Podstawowa SPSK w Makowie Podhalańskim

NASZA SZKOŁA W OBIEKTYWIE

Znalezione obrazy dla zapytania narodowy program rozwoju czytelnictwa logo

 

Wtorek 25.09.2018

NASZA SZKOŁA

WIADOMOŚCI